روند ساخت ۵۰۰ فارم کوچک مرغداری در هلمند آغاز شد

۱۳ اسد ۱۳۹۷
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، در ادامه‌ی برنامه‌های حمایت از زنان تهی‌دست و شامل‌سازی بانوان در رشد اقتصاد خانواده، این بار روند توزیع ۵۰۰ بسته‌ی مرغ‌پروری را به زنان تهی‌دست در هلمند آغاز کرد. با توزیع این بسته‌های مرغ‌داری به زنان تهی‌دست در هلمند، ۵۰۰ فارم کوچک مرغداری ساخته می‌شود.
وزارت زراعت، توزیع ۵۰۰ بسته‌ی مرغ‌پروری به بانوان در هلمند را از طریق برنامه‌ی ملی باغداری و مالداری خود آغاز کرده است.
در این پروسه، ۵۰۰ خانم از لشکرگاه مرکز و ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند بسته‌های مرغ‌پروری دریافت می‌کنند.
هر یک از این بسته‌ها، دارای ۳۰ مرغ، ۳۰۰ کیلو دانه، دُو دانه‌خوره و دُو آب‌خوره، ابزارهای مرغانچه، دروازه، ۴.۲۰ متر مربع جالی بود.
تا سه ماه آینده، برنامه‌ی ملی باغداری و مالداری از این بانوان، حمایت مشورتی می‌کنند تا روند پرورش مرغ‌ها را به صورت معیاری بیاموزند و در آینده با مشکل دچار نشوند.
باید گفت که پیش از این هم به یک هزار و ۵۰۰ خانم بی‌بضاعت دیگر در هلمند، نیز بسته‌های مرغ‌پروری و حمایتی توزیع شده بود.