قرارداد ساخت ۱۲ ذخیره‌ آب در دایکندی امضا شد

۲۳جوزای ۱۳۹۷
ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت دایکندی، قرارداد ساخت دوازده ذخیره‌ی آب را با دو شرکت ساختمانی در این ولایت به امضا رساند.
این ذخیره‌گاه‌ها که هرکدام پنج‌صد مترمکعب آب گنجایش خواهد داشت، در ولسوالی‌های میرامور، شهرستان، سنگ‌تخت، بندر، کیتی، کجران و ناوه‌میش طی پنج ماه آینده ساخته خواهد شد. ساخت این ذخیره‌گاه‌های آب دوازده میلیون افغانی هزینه می‌برد و از وجوه غیرمشروط تمویل می‌گردد.
سید عبدالواحد فیروزی رییس زراعت دایکندی، در مراسم امضای این قرارداد ساخت این ذخیرگاه‌های آب، از شرکت‌های قراردادی خواست تا قبل از رسیدن فصل سرما و مطابق به قرارداد، کارشان را به انجام برسانند. او گفت فصل کاری در ولایت دایکندی کوتاه است و با ختم این فصل، هزینه اختصاص داده شده برای ساخت این ذخیره‌گاه‌ها برای دور بعدی اختصاص داده نمی‌شود.