به ۴۴۸ پسته‌کار تانکر آب توزیع می‌شود

۲۲ جوزای ۱۳۹۷


وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از طریق برنامه‌ی ملی باغداری و مالداری روند توزیع تانکرهای آب و جالی‌های محافظتی به ۴۴۸ پسته‌کار را در پنج ولایت شمالی کشور آغاز کرده است. روند توزیع ۱۱۶ تانکر آب با ۳۶۴۰ متر پایپ و هم‌چنین ۵۴ هزار متر جالی عملاً آغاز شده است. باغداران پسته ۲۵ درصد هزینه این امکانات را می‌پردازند.
این تانکرها و جالی‌های محافظتی به پسته‌کاران ولایت‌های بلخ، جوزجان، سرپل، سمنگان و فاریاب در حال توزیع می‌شود. این تانکرها گنجایش سه‌هزار لیتر آب را دارد و از آن در باغ‌های پسته استفاده خواهد شد. هم‌چنین جالی‌های محافظتی نیز این باغ‌ها را از ورود مواشی جلوگیری می‌کند.
این تانکرها و جالی‌ها برای آبیاری و محافظت باغ‌های پسته که طی سال‌های اخیر از طریق برنامه‌ی ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت احداث شده کار گرفته می‌شود.
در پنج ولایتی که این امکانات توزیع می‌شود، یازده هزار جریب باغ پسته وجود دارد.