۱۷۳ هزار نهال مثمر در دایکندی دوا پاشی شد

۲۲ جوزای ۱۳۹۷
در جریان کمپاین مجادله با آفات و امراض نباتی در جریان امسال در ولایت دایکندی، ۱۷۳ هزار نهال مثمر در این ولایت داوپاشی شده‌ است.
ریاست زراعت دایکندی همه‌ ساله کمپاین مجادله با آفات و امراض نباتی را در سراسر این ولایت راه‌اندازی می‌کند و امسال توانسته با راه‌اندازی این کمپاین از آلوده شدن درختان مثمر به ویژه بادام به مور «پیدار» جلوگیری کند.
مور «پیدار» یک نوع حشره خطرناک است که قبلاً نزدیک به شصت‌ درصد حاصلات بادام را کاهش می‌داد، اما امسال با راه‌اندازی کمپاین مجادله با آفات و امراض نباتی حدود نود درصد درختان باردار از مبتلا شدن به این آفت نجات یافته است.
کمپاین امسال در ولسوالی‌های کجران، ناوه میش، خدیر، سنگتخت و اشترلی اجرا و ۱۷۳ هزار اصله نهال دواپاشی شده است. هم‌چنین از این کمپاین ۸۹۵ دهقان به گونه‌ی مستقیم و ۱۵۰۰ دهقان دیگر به گونه‌ی غیرمستقیم تحت پوشش قرار گرفته‌اند. برای دواپاشی این درختان ۲۴۸ لیتر دوا به مصرف رسیده است.