پنج پروژه آبیاری در فراه به بهره‌برداری رسید

۲۲ جوزای ۱۳۹۷
ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت فراه، پنج پروژه آبیاری را در ولسوالی‌های خاک‌سفید و پشت‌رود این ولایت به منظور مدیریت بهتر آب به بهره‌برداری سپرد.
این پروژه‌ها که شامل ساخت ده باب تقسیم‌کننده آب و اعمار ۴۸۸ متر دیوار استنادی می‌شود، به همکاری مالی برنامه رشد زراعت و انکشاف روستایی یا «CBARD-W» با هزینه ۷ ‌میلیون و ۹۸۷ هزار و ۱۵۱ افغانی کارش به پایان رسیده است.