افتتاح 33 حلقه ذخیره گاه آب در ولایت پروان

در افتتاح این ذخیره ها محترم محمدعاصم عاصم والی ولایت، جمعی از روئسا ، نماینده های مردم و مستفدین اشتراک داشتند.

این ذخیره ها  در همکاری برنامه  NHLP  وزارت زراعت, آبیاری و مالداری در مرکز و ولسوالی های جبل السراج ، کوه صافی ، سالنگ و دره غوربند اعمار گردیده است.