عقد قرار داد بازسازی 17 شبکه آبیاری در سه ولایت

        محترم عبدالقدیر جواد معین مالی و اداری وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری امروز قرار داد بازسازی 17 شبکه  آبیاری را که در ولایت های کابل، پروان، لوگر که به شیوه عصری اعمار میشوند؛ با شرکت های خصوصی به امضاء رساند.

 محفلی که به همین منظور در مقر وزارت زراعت دایر شده بود در آن محترم انجنیر صاحب خان نماینده مردم لوگر در ولسی جرگه ، شریف کاموی و جعفر مهدوی نمایندگان مردم کابل در ولسی جرگه، تعدادی از روساء و مشاورین وزارت زراعت و دهاقین اشتراک داشتند.

  معین مالی و اداری وزارت زراعت در جریان سخنرانی اش در این مراسم گفت:" شبکه های نامبرده به ارزش مجموعی نزدیک به 119 میلیون افغانی از بودجه انکشافی وزارت زراعت احداث میشود. با تکمیل شدن کار این پروژه ها بیش از 15 هزار جریب زمین زراعتی آبیاری میگردد و بیش از (63680) روز کاری برای مردم محل فراهم میگردد. در مجموع بیش سه هزار خانواده در ساحات تحت تطبیق این پروژه ها از آن بهره مند می گردند.

با عملی شدن این پروژه ها تا 40% از ضایعات آب جلوگیری میگردد و درکنار آن حدود 20% در افزایش محصولات زراعتی و تا 15% ساحات سبز افزایش میاید.

محترم انجینیر صاحب خان نماینده مردم لوگر در ولسی جرگه که از شمار سخنران های این محفل بود با تاکید به تنظیم و مدیریت آب از کارکرد های وزارت زارعت ابراز سپاس و قدردانی نموده گفت احداث این شبکه ها گوشه ای پیشرفت ها در این بخش است.

همچنان حاجی عبدالقاهر رییس انجمن قلعه بالای ولسوالی بگرام با اظهار سپاس و قدردانی از کارکردهای وزارت زراعت بیان داشت که عصری سازی شبکه های آبیاری  از روش های خوب رسانیدن آب به مزارع است. به گفته او در گذشته نیز شبکه های آبیاری در منطقه آنها احداث شده، آبی که ساعت ها طول میکشید تا به کشتزار های شان برسد، در حال در  حدود 15 دقیقه میرسد.