برای شش‌صد خانواده در سمنگان وسایل باغچه‌های خانگی توزیع شد

۲۳ ثور ۱۳۹۸
ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت سمنگان، از توزیع وسایل و تجهیزات باغچه‌های خانگی برای شش‌صد خانواده در این ولایت خبر داده است.
این وسایل و تجهیزات که شامل دوازده قلم می‌شود، با هزینه سه ‌میلیون و هشت‌صد هزار افغانی تهیه شده است. این وسایل به منظور کمک به بهبود وضعیت اقتصادی و ایجاد فرصت‌های کاری برای زنان، به خانواده‌های نیازمند توزیع شده است.
رییس زراعت ولایت سمنگان می‌گوید که در آینده نیز برنامه‌های مختلف به منظور حمایت از زنان و خانواده‌های بی‌بضاعت اجرا می‌شود.
در همین‌حال، خانم تبسم، یک تن از مستفیدشوندگان این کمک‌ها می‌گوید: ‌پارسال هم‌چنین مساعدتی با زنان از طریق ایجاد سبزخانه‌ها صورت گرفت بود، خیلی سهولت‌هایی را برای مان ایجاد کرد. از یک‌طرف ترکاری در خانه میسر بود و از جانب دیگر از طریق فروش آن مشکلات کوچک خانه‌ شامل قرطاسیه اطفال که به مکتب می‌روند و تهیه وسایل ابتدایی خانواده نیز مهیا می‌شد.