ترویج کشت زعفران در دایکندی

وزارت زراعت برای ترویج کشت  زعفران 3200کیلو گرام پیاززعفران را در ولسوالی نیلی ولایت دایکندی برای کشاورزان توزیع نمود.

این مقدار پیاز زعفران در ایجاد ۴ قطعه نمایشی زعفران که هر کدام  در ساحه نیم جریب زمین ساخته میشود مورد استفاده  قرار خواهد گرفت.

وزارت زراعت برای رشد و انکشاف کشت زعفران در این ولایت برنامه ایجاد قطعات نمایشی زعفران را به طوری ازمایشی در سال 1390 اغاز و هشت قطعه نمایشی را ایجاد نمود.

 

متخصصین زراعت می گویند که به دلیل مناسب بودن آب وهوای این منطقه برای کشت زعفران، از این قطعات آزمایشی نتایج خوبی بدست آورده اند وقرار است برای ترویج بیشتر زعفران در دایکندی 4 قطعه دیگر نمایشی را دراین ولایت ایجاد نمایند.

 

زعفران از محصولات خوب برای کشاورزان افغان است که درسال های اخیر به دلیل جا گزین نمودن آن دربرابر کوکنار، زرع آن مورد توجه جدی وزارت زراعت قرار دارد.محصولات زعفران افغانستان به دلیل کیفیت عالی که دارد از شهرت ویژه یی برخوردار است .