۱۹۵ گل‌‌خانه تجارتی در ننگرهار به‌ بهره‌برداری رسید

۲۵ ثور ۱۳۹۸
ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت ننگرهار، می‌گوید که ۱۹۵ باب گل‌خانه به تازگی در این ولایت به بهره‌برداری رسیده است.
این گل‌ها از طریق پروژه رشد زراعت و انکشاف روستایی در شماری از ولسوالی‌های ولایت ننگرهار ساخته شده است.
صد باب این گل‌خانه‌ها سر حاصل رسیده است. از هریک از این گل‌خانه‌ها تاکنون دوصد کیلوگرام بادرنگ برداشته شده است. ۹۵ باب گل‌خانه دیگر نیز بادرنگ و بادنجان رومی کشت شده است که در آینده نزدیک حاصلات‌اش به بازار عرضه می‌گردد.
پروژه رشد زراعت و انکشاف روستایی«CBARD» برای افزایش تولیدات این گلخانه‌ها برنامه‌های آموزشی را به منظور استفاده درست کودهای طبیعی و کیمیاوی، سیستم داخلی آبیاری گلخانه‌ها، طرق جلوگیری سبزیجات از امراض و آفات مختلف، روش حذف گیاهان هرزه و اضافی و نگهداری درست پلاستیک گلخانه‌ها در نظر گرفته است. در نتیجه این برنامه‌های آموزشی دهاقین می‌توانند در یک سال از هریک از این گل‌خانه‌ها ۲۳ الی ۲۵ مرتبه حاصل بدست بیآورند که به صورت مجموعی از هر گل‌خانه ۴۶۰۰ کیلوگرام بادرنگ به دست خواهد آمد.