۱۱۸ کشمش‌خانه در لوگر ساخته می‌شود

۲۴ ثور ۱۳۹۸
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری برابر با پلان امسال، در ولایت لوگر ۱۱۸ کشمش‌خانه می‌سازد. این کشمش‌خانه‌ها در جریان سال روان، تکمیل می‌گردند.
این نوع کشمش‌خانه‌ها به منظور تولید کشمش خوش‌کیفیت و به هدف افزایش میزان صادرات کشمش در ولایت‌هایی که انگور پروری وجود دارد، ساخته می‌شود.
هزینه‌ی ساخت ۱۱۸ کشمش‌خانه در ولایت لوگر را هندوستان می‌پردازد.
ریاست زراعت، ‌آبیاری و مالداری ولایت لوگر که از جریان ساخت این کشمش‌خانه‌ها نظارت می‌کند، می‌گوید که برای ساخت و استفاده‌ی بهتر از این کشمش‌خانه‌ها، برای ساختمان‌سازان سفارش‌ها و برای انگورپروران آگاهی‌های لازم داده شده است.
۴۰ درصد از هزینه‌ی این کشمش‌خانه‌ها از سوی وزارت زراعت و ۶۰ درصد از سوی باغداران پرداخته می‌شود تا حس مالکیت و حفاظت انگورپروران نسبت به این ساختمان‌ها، بیش‌تر باشد.
باید گفت تولید و پروسس میعاری می‌تواند درهای صادرات را به روی محصولات افغانستان بازتر از قبل بسازد.