اعلام ۴ بست ریاست زراعت ولایت بغلان

اشخاص واجدین شرایط می‌توانند فورمه‌های مخصوص درخواستی را از تاریخ  ۲۷/۱۲/۱۳۹۷  الی   ۱۰/۰۱/۱۳۹۸  از آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع ناحیه سوم کارته سخی - جمال مینه اخذ بدارند.

یادداشت: برای بدست آوردن لایحه وظایف هریک از بست‌ها به روی عنوان بست متذکره کلیک نماید و برای فورم‌های آنلاین فورم را دانلود و به ایمیل آدرست ( gulagha191@gmail.com ) ارسال نماید.

دانلود فورم آنلاین

شماره

عنوان بست

رتبه بست

ریاست

موقعیت

تعداد بست

شروع اعلان

ختم اعلان

1

آمریت منابع طبیعی

۳

زراعت ولایت بغلان

بغلان ۱

۲۷/۱۲/۱۳۹۷

۱۰/۰۱/۱۳۹۸

2

مدیریت عمومی تحقیقات زراعتی

۴

زراعت ولایت بغلان

بغلان

۱

۲۷/۱۲/۱۳۹۷

۱۰/۰۱/۱۳۹۸

3

انجنیر دیزاین آبیاری

۴

زراعت ولایت بغلان

بغلان

۱

۲۷/۱۲/۱۳۹۷

۱۰/۰۱/۱۳۹۸

4

مدیریت ثبت انجمن‌های آبیاری

۵

زراعت ولایت بغلان

بغلان

۱

۲۷/۱۲/۱۳۹۷

۱۰/۰۱/۱۳۹۸