ورکشاپ یک‌روزه تدارکات برای داوطلبان

به اطلاع عموم شرکت‌های ساختمانی و تجارتی رسانیده می‌شود که ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت طی ابتکاری ورکشاپ یک‌روزه آموزشی تدارکات برای داوطلبان را در روز یکشنبه مورخ ۰۱/ ثور/۱۳۹۸ راه اندازی نموده است.

بنآ از محضر تمام شرکت داران محترم دعوت بعمل می آید تا با حضور پر رنگ خود از ساعت 9 قبل از ظهر الی 3:30 بعد از ظهر در شفافیت و حسابدهی تدارکات سهیم باشند.

نوت: ریفرشمنت و طعام در نظر گرفته شده است.