نمایشگاه میوه‌های زودرس

میوه‌های زودرس

کدام میوه‌ها زودتر از فصل موعود پُخته شده است؟ میوه‌های زودرس را در این ویدیو مشاهده کنید

Posted by Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock (MAIL) on Sunday, May 19, 2019

اخبار

بیشتر

پیام وزیر