میله‌ی دهقان و بیست‌و‌دومین نمایشگاه بهاری

اخبار

بیشتر

نمایشگاه بهاری

نمایشگاه بهاری

هموطنان گرامی؛ وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به مناسبت جشن دهقان، بیست‌و‌دومین نمایشگاه محصولات زراعتی بهاری خود را در بادام باغ کابل برگزار می‌کند. در این نمایشگاه محصولات ارزشمند وطنی که توسط دهقانان و تولیدکنندگان زحمت‌کش کشور مان تهیه شده است به نمایش گذاشته می‌شود. ما، از تمام شهروندان کشور، با سرگرمی، موسیقی و نمایش محصولات متفاوت زراعتی پذیرایی می‌کنیم. وعده‌ی ما ۲ تا ۶ حمل ۱۳۹۸ زراعت معیاری؛ دستیابی به بازار جهانی

Posted by Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock (MAIL) on Monday, March 11, 2019