روز دوم نمایشگاه بین‌المللی زراعتی در دبی

روز دوم نمایشگاه دبی

روز دوم نمایشگاه بین‌المللی زراعتی در دبی: تاکنون استقبال خوبی از این نمایشگاه صورت گرفته است.

Posted by Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock (MAIL) on Monday, February 18, 2019

اخبار

بیشتر

به صفحه انترنتی وزارت زراعت خوش آمدید