روز دوم نمایشگاه بین‌المللی زراعتی در دبی

روز دوم نمایشگاه دبی

روز دوم نمایشگاه بین‌المللی زراعتی در دبی: تاکنون استقبال خوبی از این نمایشگاه صورت گرفته است.

Posted by Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock (MAIL) on Monday, February 18, 2019

اخبار

بیشتر

مرکز تماس دهقانان