به صفحۀ انترنیتی وزارت زراعت خوش آمدید

زنده گی نامۀ مختصر محترم انجنیر نصیر احمد درانی وزیر وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

 تحصیلات: لیسانس در بخش انجنیری و فوق لیسانس در رشته انکشاف و بازسازی

 تجربه کاری: ۳۴ سال

 عمر: ۶۲ سال

  از جمله کادر های عاشق به وطن، تیزهوش، مستعد و مجرب کشور یکی هم محترم نصیر احمد درانی است که همیشه در انجام وظایف صداقت و راستی  را انتخاب کرده است. نظر و عمل اش یک است و مهم تر از همه محبت به وطن و خدمت به مردم نزد اش اولویت دارد.

 محترم نصیر احمد درانی فرزند شهید حاجی شاه محمد باشنده اصلی قریه پل کندهاری ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر است.

بیشتر

اخبار

بیشتر

داوطلبی

بیشتر