به صفحۀ انترنیتی وزارت زراعت خوش آمدید

   

بیوگرافی محترم اسدالله ضمیر وزیر  زراعت٬ آبیاری و مالداری

اسدالله ضمیر فرزند مرحوم حاجی محمد دل ضمیر متولد ولایت کابل می باشد. وی در بخشهای اقتصاد٬ انکشاف زراعت٬ انکشاف دهات٬ انکشاف منابع طبیعی و پلان استراتیژیک تخصص کاری و مسلکی داشته٬ دارای بیش از ۱۴ سال تجربه در مدیریت منابع طبیعی٬ انکشاف دهات٬ تعلیم و تربیه٬ و تجربه کار با ادارات بین المللی و سکتور خصوصی می باشد.
آقای ضمیر تحصیلات عالی خویش را تا سطح ماستری به اکمال رسانیده و دارای یک سند ماستری در بخش اقتصاد از پوهنتون کلیفورنیای امریکا و سند دیگر ماستری در بخش مدیریت از پوهنتون پرستن پاکستان می باشد. نامبرده گواهی نامه معتبر مدیریت ستراتیژیک را از انستیتیوت اداره و مدیریت انگلستان، گواهی نامه مدیریت منابع طبیعی را از پوهنتون اکسفورد انگلستان و گواهی نامه رشد اقتصادی استراتیژیک را از اتحادیه مدیریت امریکا (AMA) بدست آورده است.
علاوه بر تحصیلات عالی و تصادیق معتبر جهانی آقای ضمیر از تجربه کافی در پستهای کلیدی دولتی و غیر دولتی نیز برخوردار بوده ایشان در وزارت خانه های احیأ و انکشاف دهات٬ معارف و معادن و پطرولیم به حیث مشاور ارشد وزیر و در وزارت زراعت٬ آبیاری و مالداری به حیث رئیس عمومی برنامه ها ایفای وظیفه نموده است. آقای ضمیر همچنان به حیث مشاور در بانک جهانی و اداره انکشافی ایالات متحده امریکا (USAID) کار کرده است .

آقای ضمیر دارای تخصص و تجربه خاص در قسمت جلب کمک ها٬ برنامه ریزی و تطبیق برنامه های انکشافی می باشد و دارای تألیفات و ترجمه های متعدد و مهم مسلکی در موضوعات انکشافی٬ مدیریت عامه٬ مدیریت پروژه ها و منابع طبیعی بخصوص پروژه های زراعتی می باشد.

 

اخبار

 • مواشی صحتمند عامل صحت و غنامندی مالداران
  عرضه خدمات صحت حیوانی برای مواشی از جمله عوامل اساسی در تقویت مالداری و اقتصاد مالداران در کشور است. این خدمات طوریکه انتظار میرود باید در زمان معین و توسط وترنران و پاراوترنران مجرب عرضه گردد تا مواشی را در برابر امراض گوناگون حیوانی محافظت کند. برنامه...
 • سنگ تهداب ذخیره گاه مواد خوراکی در ولایت پکتیکا گذاشته شد
  وزارت زراعت، آبیاری و مالداری سنگ تهداب یک باب ذخیره گاه موادخوراکی را در ولایت پکتیکا گذاشت که ظرفیت نگهداری 500 تن را دارا میباشد. این زخیره گاه به هزینه 24 ملیون افغانی از بودجه انکشافی وزارت زراعت ساخته میشود و ساحه 2 جریب زمین را احتوا...
 • کورس دو روزه آموزشی برای مسئولین ولایتی بررسی و ارزیابی تدویر گردید
  در این برنامه آموزشی برای36 تن از مامورین وزارت زراعت که از تمام ولایات اشتراک ورزیده بودند شیوه های گزارش دهی، بررسی از فعالیت های صحت حیوانی در ولایات و نظارت از کلینیک های حیوانی سکتور خصوصی برای شان آموزش داده شد. این...
 • توزیع وسایل کار برای 700 زن زراعت پیشه در سمنگان
  ریاست زراعت ولایت سمنگان برای 700 زن زراعت پیشه در ولسوالی های حضرت سلطان ، خرم و سارباغ،فیروزنخچیر و مرکز این ولایت وسایل زراعتی توزیع نموده است این وسایل شامل بیل ، داس ، سطل ، پیپ برای توزیع آب وآب پاش وسایل زراعتی می باشد. محمد اسلم دانا...
بیشتر