به صفحه انترنتی وزارت زراعت خوش آمدید

اطلاعیه وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به مناسب برگزاری نمایشگاه زراعتی بین‌المللی کابل!

قرار است نمایشگاه زراعتی بین‌المللی کابل به سلسله سال‌های قبل از طریق وزارت زراعت، آبیاری و مالداری بتاریخ ۱۱ الی ۱۳ ماه میزان سال ۱۳۹۷ که مصادف است به 3-5 ماه اکتوبر 2018 در ساحه نمایشگاه زراعتی واقع فارم بادام باغ کابل برای مدت سه روز برگزار گردد.
در این نمایشگاه انواع محصولات با کیفیت داخلی زراعتی، باغداری، مالداری، محصولات پروسس شده، صنایع دستی، ماشین آلات زراعتی، سولر سیستم، فعالیت‌های زراعتی و سرگرمی‌های فرهنگی به نمایش گذاشته شده و زمینه تفاهم، همکاری متقابل، تقویت روابط، عقد قرارداد‌های سرمایه گذاری و اشتهارات بطور گسترده فراهم می‌گردد

بیشتر

اخبار

بیشتر

اعلان کاریابی

  •  ۲۱ بست رتبه هفت و هشت
    برای دریافت لایحه وظایف بست‌های لست شده در زیر لطفاً بالای نام بست کلیک نماید وزارت زراعت، آبیاری ومالداری ریاست منابع بشری آمریت استخدام بست های قابل اعلان رتبه هفتم و...
  •  بست رتبه 7 ....... آهنگر
    وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا بست رتبه 7 آهنگر ریاست اداری را به منظور سپردن کار به اهل آن کار از طریق تکمیل پروسه رقابت آزاد پر نماید. بناءً به اطلاع واجدین شرایط اعم از ذکور و اناث که تابعیت افغانی را داشته باشند، رسانیده میشود که فورم درخواستی برای...
بیشتر